Online kurzy nácviku komunikace s osobami se sluchovým postižením

online kurzy a webináře pro ty, kdo mají v rodině nebo okolí člověka s vadou sluchu

Videokurz 10 videotipů, jak se domluvit s člověkem s vadou sluchu

Webinář Jak zlepšit komunikaci s člověkem s vadou sluchu