Co je to odezírání

Odezírání není jen čtení ze rtů, ale i sledování pohybu jazyka uvnitř úst, při odezírání si já všímám i postavení zubů, mimiky, pohybu např. obočí, očí, tváří a v neposlední řadě sleduji pohyb celého těla mluvčího tzv. neverbální komunikaci.

Není samozřejmostí, že se člověk s vadou sluchu naučí perfektně odezírat. Je k tomu potřeba plné 100% soustředění, vlohy nebo talent, dobrá znalost českého jazyka a schopnost si nezodezíraná slova domyslet.

K lepšímu odezírání osobě se sluchovou vadou pomáhá když:

– víme, o jakém tématu se mluví tzn. na značíme dopředu téma hovoru např. „Mluvíme o chalupě v Krkonoších“
– je oční kontakt
– je dobré osvětlení,
– odezírající člověk má v pořádku zrak nebo má brýle
– odezírající osoba není oslněna světlem např. lampou svítící do očí,
nekouká na mluvicí osobu směrem k oknu, kde na ní svítí slunce
– mluvicí osoba v ústech nemá jídlo, žvýkačku, cigaretu,

– mluvicí osoba nemá tvář zarostlou vousy,
– mluvicí osoba nemá chybějící zuby, předkus,
nejsou zakrytá ústa,
– je dobrá artikulace tzn. ani přiliž rychle, ani přehnaně pomalu – je jen mírně zvýrazněná
– odezírající má dobrou znalost českého jazyka, slangů, nářečí,
– má dobrý výhled na všechny komunikující osoby

Když se sluchově postižený setká s neznámou osobou, tak ji při komunikaci hned rozumět nemusí. Trvá nějakou dobu, než si zvykne na její postavení úst, mimiku, artikulaci a gesta. Každý jsme jedineční a každý mluvíme jinak-někdo otvírá ústa málo, někdo více, jiný ani ústa neotvírá – mluví tzv. krkem. 

Při velkých setkáních, kde spolu komunikuje více lidí po sobě, je problém s odezíráním – odezírající osoba dopředu nikdy neví, kdo bude mluvit další a něž se otočí na mluvčího, už je část věty pryč.

Odezírání ztěžuje když:

neznáme téma hovoru
chybí oční kontakt
– je špatná artikulace např. někdo drmolí a neotvírá ústa
chybí zuby, je předkus
– odezírající osoba špatně vidí
– je moc velká vzdálenost mezi odezírajícím a mluvčím
– je v místnosti šero na tvář dopadají stíny,
– mluvicí osoba žvýká, jí nebo při mluvení kouří
– mluvčí má vous, plnovous
nejsou dobře viditelná ústa a postavení zubů – ústa jsou zakrytá rukou, rouškou či jiným způsobem
– mluvicí osoba se při mluvení usmívá a dochází tak ke zkreslení pohybu úst
– mluvčí sedí zády k oknu a světlo oslňuje odezírající osobu

Chcete-li se naučit odezírat, mrkněte se na více informací kliknutím zde: Začněte odezírat

Pokud trpíte ušními šelesty – neustálé hučení v uších nás také může obtěžovat při soustředění. O ušních šelestech jsem se zmínila zde: Pískající uši – ušní šelesty.

Odezírat člověk může v plném soustředění max 20 minut., pak je třeba si udělat přestávku.

Pro ty, co si chtějí poznat, co obnáší odezírání:
Vyzkoušejte si malé cvičení v soustředění: Do mobilu si dejte odpočet dvou minut s prozvoněním.

Najděte si v místnosti bod např. tužku, květinu, knihu, mobil bez čtení zpráv či googlování či jiný bod a nepřetržitě bez přestávky tzn. bez přerušení se na něj 2 minuty dívejte. A vytrvejte, dokud dvě minuty neuplynou se upřeně dívat na zvolený bod. Je to stejné, jako by jste se museli soustředit dvě minuty na ústa. Jaké to pro vás bylo? Sdílejte svoje poznatky nebo mi napište mi na email: simca.valentova@post.cz

Pro vás, kteří špatně slyšíte a chcete lépe rozumět, nebo slyšíte a  chcete  pochopit a rozumět si se svými sluchově postiženými přáteli či rodinnými příslušníky jsem připravila eBook zdarma s názvem “ 3 kroky k lepšímu porozumění řeči“, kde stáhnutí zde>>

Chcete si popovídat v uzavřené skupině stejně naladěných lidí se sluchovou vadou či jste přátele sluchově postižených kamarádů, kamarádek či máte sluchově postiženého rodinného příslušníka a chcete ho/jí lépe poznat? Přihlaste se do soukromé skupiny Tiché uši . Jste srdečně vítání.

Simona Šumberová
Jsem introvertka, mám ráda přírodu a zvířátka a mou zálibou je čtení. Pomáhám lidem s vadou sluchu – neslyšícím, těžce nedoslýchavým rozumět světu kolem i sobě sama a slyšícím lidem poznat co tito lidé prožívají a jak s nimi efektivně komunikovat. Jsem autorkou ebooku 3 kroky, jak lépe rozumět, i když špatně slyšíme , ebooku Špatně slyším, nekřičte! a Malého průvodce zákony a paragrafy pro osoby se sluchovým postižením, Více o mně se dozvíte Můj příběh si přečtěte zde >>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.